Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin, phổ biến nội dung Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

26.6.2018 - 13:45

Ngày 26/6/2018, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin, phổ biến nội dung Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có 80 cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng Tỉnh ủy.


Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Hình: Ngô Đình Hòa)

Tại Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin những nội dung chính của Luật An ninh mạng và dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động; trọng tâm là nhấn mạnh những lợi ích mang lại về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng; đồng thời, chỉ rõ những việc làm sai trái, bịa đặt của các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của người dân, thổi phồng, xuyên tạc một số vấn đề còn đang cần thảo luận, làm rõ, bổ sung, sửa đổi thành những nguy cơ nhằm kích động chống phá chính quyền, gây rối an ninh trật tự, tạo ra các sự việc, những điểm nóng phức tạp….

Quang cảnh hội nghị (Hình: Tô Long)

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham dự vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, Quốc hội; tuyên truyền cho người thân, gia đình và nhân dân hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK