Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2018

26.6.2018 - 13:17

Sáng 25/6/2018, tại Phòng họp Cơ quan, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp với trưởng, phó các ban, Văn phòng và các đoàn thể Khối để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2018 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2018.

Trong tháng 6/2018, các ban, Văn phòng, đoàn thể Khối đã triển khai thực hiện và hoàn thành cơ bản, có chất lượng và đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được Thường trực Đảng ủy giao. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt và định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, người lao động; tổ chức hội nghị giao ban định kỳ quý II/2018, qua đó theo dõi, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của cấp ủy cơ sở để giải quyết và báo cáo cấp trên chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ; chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020; hoàn thiện các phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Cơ quan Đảng ủy Khối theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trình Thường trực Tỉnh ủy.

Chỉ đạo nhiệm vụ tháng 7/2018, đ/c Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý các nội dung trọng tâm: Tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động về tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu lôi kéo, chia rẻ, gây mất ổn định trong doanh nghiệp; không để bị kẻ xấu, đối tượng phản động kích động, xúi giục tham gia tụ tập đông người trái phép và các hoạt động gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt “Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp - Các giải pháp nhằm phát huy nội lực trong kỷ nguyên số và Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP” cho đối tượng cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp của tỉnh vào đầu tháng 7/2018. Xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tăng cường công tác phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu đề ra và chú trọng chất lượng đảng viên kết nạp. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức đảng và tham dự sinh hoạt định kỳ của các chi bộ cơ sở trực thuộc./.

VP
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK