Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý

14.6.2018 - 14:11

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý.


Qua kiểm tra cho thấy, năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đến các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn huyện, đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình. Đã ban hành một số quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan liên quan. Kịp thời ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ trực tiếp chỉ đạo các cuộc kiểm tra, giám sát; các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện theo quy định, qua đó đã giúp cấp ủy đánh giá được những ưu điểm, cũng như những tồn tại, hạn chế của các tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Đảng ủy cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và các chi bộ cơ sở xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của đơn vị mình.

 Tuy nhiên, quá trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục một số điểm cần lưu ý, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, qua đó sớm phát hiện và kịp thời ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.  

Phạm Thị Minh Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK