Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HỘI PHỤ NỮ | TIN HOẠT ĐỘNG

TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN ĐỐI THOẠI HỘ GIA ĐÌNH VÀ KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH SINH HOẠT NHÓM

13.6.2018 - 7:51

Nhằm tăng cường kỹ năng truyền thông cộng đồng, kỹ năng điều hành sinh hoạt nhóm; nâng cao kiến thức, kỹ năng về tiến trình và công cụ sử dụng trong đối thoại hộ, hướng dẫn thúc đẩy viết câu chuyện về sự thay đổi có ý nghĩa nhất; đồng thời, giúp các thúc đẩy viên có cơ hội được giao lưu, đoàn kết với các nhóm hộ nòng cốt tại các địa phương.


Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn về hướng dẫn đối thoại hộ và kỹ năng điều hành sinh hoạt nhóm tại 03 hợp tác xã Thuận Tiến, Hàm Minh 30, Hòa Thành và 03 xã/thị trấn Hàm Liêm, Hàm Minh và Phú Long.

Từ ngày 07 đến ngày 09/6/2018, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn về hướng dẫn đối thoại hộ gia đình và kỹ năng điều hành sinh hoạt nhóm cho 20 đồng chí là cán bộ Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây Thanh Long, Trung tâm khuyến nông, Hội LHPN tỉnh, huyện (Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam), 03 xã/thị trấn (Hàm Liêm, Phú Long và Hàm Minh); trong đó, có sự tham gia của các thúc đẩy viên là Ban giám đốc/Hội đồng quản trị các hợp tác xã, Ban Chấp hành Hội LHPN xã, đoàn thể chính trị xã hội của 03 xã/thị trấn.

Tại lớp tập huấn, chuyên gia của Tổ chức Phát triển Hà Lan – SNV đã hướng dẫn những kinh nghiệm, kỹ năng điều hành sinh hoạt nhóm và các công cụ sử dụng trong đối thoại hộ như: Cây cân bằng giới trong quyết định chi tiêu và sở hữu tài sản, Cây tăng thu nhập, Con đường thành tựu, Câu chuyện về sự thay đổi có ý nghĩa nhất… cho các thúc đẩy viên các cấp; qua đó, giúp cho thúc đẩy viên nắm được các kỹ năng về đối thoại hộ, cách hướng dẫn các hộ gia đình viết về những câu chuyện thay đổi có ý nghĩa, cách điều hành, quản lý sinh hoạt nhóm góp phần tăng cường kỹ năng truyền thông tại cộng đồng. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ trong phát triển kinh tế và kinh doanh nông nghiệp, góp phần thực hiện tốt Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” đang được triển khai thực hiện tại các xã/thị trấn Phú Long, Hàm Liêm và Hàm Minh trong năm 2018.

Ban Kinh tế Hội LHPN tỉnh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK