Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Triển khai thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy

11.6.2018 - 10:42

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2225/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy (tháng 6/2018).


Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần kéo giảm sự phát sinh người nghiện, tội phạm ma túy và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” tháng 6/2018, “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2018”, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Lễ ra quân thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy tại địa phương, bằng những nội dung, cách làm mới, hiệu quả; huy động sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện; đảm bảo thiết thực, tạo được sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma túy; các tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống ma túy, tạo mọi điều kiện để người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục vận động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo hướng xã hội hóa... Bằng mọi biện pháp phải kiềm chế, làm giảm tệ nạn ma túy, không để người nghiện ma túy gia tăng, tăng cường triệt phá, xử lý nghiêm tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an các cấp phát huy vai trò nòng cốt, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, huy động các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể kịp thời phối hợp tham gia triển khai thực hiện tốt Tháng cao điểm phòng, chống ma túy. Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy; giám sát chặt chẽ, chặn đứng nguồn cung cấp ma túy từ nơi khác đến và đẩy mạnh triệt xóa, không để phát sinh các tụ điểm, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội. Phối họp với Viện Kiểm sát, Tòa án các cấp nhanh chóng kết thúc điều tra, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh đối với loại tội phạm này. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tích cực lập hồ sơ áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa đối tượng vi phạm vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để phòng ngừa chung. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với công tác phòng, chống ma túy, kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho các cơ quan truyền thông.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Công an kiểm soát chặt chẽ hoạt động của số lao động biển và các đối tượng khác ở khu vực các bến cảng, dân cư ven biển nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Phối hợp với chính quyền các xã vùng sâu, vùng xa kiểm tra, phát hiện ngăn chặn kịp thời tình trạng trồng cây cần sa trái phép.

Sở Y tế tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện ma túy bằng phương pháp sử dụng Methadone tại các trung tâm và công tác xác định tình trạng người nghiện ma túy; tạo điều kiện thuận lợi cho những người đang cai nghiện nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

Sở Lao động - Thưong binh và Xã hội phối hợp các sở, ngành liên quan và địa phương có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống ma túy. Tham mưu chủ trương giải quyết tốt các vấn đề xã hội sau cai nghiện phù hợp với từng loại đối tượng và tình hình thực tế tại các địa phương, nhất là công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện. Nghiên cứu thí điểm các mô hình điều trị, cai nghiện bằng thuốc Đông y do Việt Nam sản xuất.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Thuận xây dựng các tiểu phẩm, kịch bản về những người từng có quá khứ nghiện ma túy nay đã cai nghiện thành công, có công việc ổn định để tuyên truyền về những tác hại của ma túy; tăng cường đưa tin, phát sóng các thông tin liên quan đến tệ nạn ma túy để người dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm, hậu quả của ma túy đối với đời sống xã hội, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm tích cực tham gia phòng, tránh ma túy.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối họp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ngành trong việc tuyên truyền phòng, chống ma túy. Coi công tác phòng, chống ma túy là một nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động của tổ chức, đoàn thể; tổ chức và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động hè, đề phòng bị đối tượng xấu lôi kéo tham gia sử dụng ma túy. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát hiện, tố giác và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng; vận động người nghiện ma túy tự giác cai nguyện và giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện.

Thời gian thực hiện Tháng cao điểm phòng, chống ma túy từ ngày 05/6/2018 đến ngày 30/6/2018.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK