Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của Trường

5.6.2018 - 16:47

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh vào sáng ngày 05/6/2018.


Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Trường Chính trị tỉnh đã nỗ lực, cố gắng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua như: hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong toàn tỉnh; đổi mới phương pháp dạy và học ngày càng gắn sát hơn với tình hình thực tế; đội ngũ giảng viên của Trường đã có nhiều cố gắng học tập, trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn; công tác nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến hơn năm trước; công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh  tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của Trường; chủ động và tích cực nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với cập nhật tình hình thực tiễn để áp dụng vào quá trình giảng dạy, bổ sung thêm các bài giảng về tình hình thực tế, đẩy mạnh việc đưa giảng viên đi thực tế với biện pháp, cách làm phù hợp, bảo đảm thực sự mang lại hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trường bảo đảm chất lượng, xem đây là khâu đột phá của Trường; tiếp tục tham gia phản bác các thông tin xấu độc trên mạng internet; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường theo quy định mới của Trung ương; tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy tốt hơn nữa vai trò chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở mới của Trường, kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thúc đẩy tiến độ xây dựng, sớm hoàn thành cơ sở mới phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy và học tập./.

Thuý Hoà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK