Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công tác cán bộ ở các huyện, thị, thành uỷ

31.5.2018 - 0:1

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2018, Ban đã xây dựng Kế hoạch số 46-KH/BTCTU kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công tác cán bộ (quy hoạch; điều động, luân chuyển; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử) ở các cấp uỷ trực thuộc tỉnh. 


Theo đó, đã thành lập 03 đoàn kiểm tra với thành phần đoàn gồm đồng chí Lãnh đạo Ban làm Trưởng đoàn cùng 02 cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cụ thể: Đoàn số 1, kiểm tra Ban Tổ chức và Ban Thường vụ Huyện uỷ Hàm Tân, Ban Tổ chức và Ban Thường vụ Thị uỷ La Gi; Đoàn số 2, kiểm tra Ban Tổ chức và Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy Phong, Ban Tổ chức và Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Bình; Đoàn số 3, kiểm tra Ban Tổ chức và Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh, Ban Tổ chức và Ban Thường vụ Huyện uỷ Tánh Linh. Các đoàn đã tiến hành kiểm tra vào các ngày 22, 23/5/2018 và tiếp tục kiểm tra theo thời gian đã thông báo.

Các cuộc kiểm tra nhằm đánh giá sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh về công tác cán bộ ở các địa phương, đơn vị; từ đó, kịp thời phát hiện và đề ra những giải pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Qua kiểm tra, nếu phát hiện có đơn vị, địa phương chưa làm tốt, thực hiện không đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, tuỳ theo mức độ để đề xuất, tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo, có biện pháp xử lý phù hợp./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK