Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2018 đạt 48,11% kế hoạch

31.5.2018 - 8:23

Ngày 29/5/2018, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Nam - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đỗ Hữu Quy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan; tập thể Ban Giám đốc và các đồng chí trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài chính.


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương Sở Tài chính đã tổ chức triển khai công tác thu chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2018 khá tốt, thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2018 đạt 48,11% kế hoạch, cơ bản đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới ngoài các giải pháp mà Sở Tài chính đã xác định, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; định kỳ rà soát nguồn thu ngân sách, dự báo khả năng thu nộp ngân sách theo từng nguồn, từng địa bàn, tập trung khai thác các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018; tham mưu UBND tỉnh quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng chế độ quy định và hạn chế tối đa các khoản chi ngoài dự toán đã được UBND tỉnh đã giao đầu năm; phối hợp với các sở, đơn vị có liên quan nghiên cứu nâng cao chất lượng hồ sơ xây dựng phương án giá đất, bố trí thời gian họp hợp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ phương án giá đất, bảo đảm thời gian theo yêu cầu; tham mưu hướng dẫn lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 sớm và xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm (2018 – 2020) của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với rà soát lại tất cả quy trình công tác trong các phòng, đơn vị trực thuộc; tăng cường công tác tập huấn chuyên ngành, kiểm tra công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 (khoá XII) gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hữu Khôi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK