Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

30.5.2018 - 14:35

Sáng ngày 30/5/2018, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). 


Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Minh Hòa)

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ, tập trung vào các nội dung như: (1) Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; (2) Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; (3) Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; (4) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; (5) Một số vấn đề về công tác cán bộ.

Sau Hội nghị này, Đảng ủy cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK