Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

29.5.2018 - 16:44

Nhằm phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới, ngay từ đầu năm, Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao chỉ tiêu phát triển đảng cho từng loại hình chi bộ; đôn đốc các cấp ủy cơ sở tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.


Số đảng viên mới kết nạp qua 05 tháng đầu năm là 358 đảng viên, đạt tỷ  lệ 17,9 %  so với chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên hiện có của toàn Đảng bộ tỉnh lên 33.920 đảng viên. Trong số đảng viên mới kết nạp: có 148 đảng viên nữ, chiếm 41,34%; 23 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 6,42%; 23 đảng viên là người có đạo, chiếm 6,43%; 235 đảng viên là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiếm 65,64%.

Qua theo dõi, Đảng bộ Đảng bộ Công an tỉnh có số lượng kết nạp đảng vượt trội (vượt 05,45%  so với chỉ tiêu);  Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt 70% so với chỉ tiêu; các đảng bộ đạt thấp là Hàm Tân (5,32 %) và La Gi (5,38 %).

Nhìn chung, số lượng phát triển đảng viên mới trong  05 tháng đầu năm 2018 của tỉnh còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Do đó, trong thời gian tới các Đảng bộ trực thuộc cần chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc, tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình, vừa đạt số lượng, vừa bảo đảm chất lượng./.

Huỳnh Minh Liên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK