Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 – Khóa XII

28.5.2018 - 14:21

Thực hiện Công văn số 913-CV/ĐUK ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sáng ngày 28/5/2018, Chi ủy Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban tổ chức phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 - Khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan.


Tại hội nghị quán triệt, đồng chí Nguyễn Ngọc Điền - Phó Bí thư Chi bộ đã thông tin đến toàn thể các đồng chí dự hội nghị 02 bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đề cương kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Qua đợt phổ biến, cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan đã nắm vững tinh thần nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 7 – Khóa XII, từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK