Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ

25.5.2018 - 22:5

Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, sáng ngày 25 tháng 5 năm 2018, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức họp để thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công tác theo thẩm quyền.


Tham dự cuộc họp có 5/6 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối, vắng 01 đồng chí vì lý do bận công tác. Đồng chí Đặng Văn Dước - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì cuộc họp.

Trong cuộc họp này Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cũng đã thông qua dự thảo các quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề và kỷ luật đảng của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; thông qua kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao đối với ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra của 4 đảng ủy cơ sở; đồng thời Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã nghe và thảo luận báo cáo của Tổ giải quyết khiếu nại, kết luận và biểu quyết việc giải quyết khiếu nại về hình thức kỷ luật đảng của 1 đảng viên thuộc Chi bộ Hội Đông y tỉnh Bình Thuận./. 

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK