Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tuy Phong

24.5.2018 - 14:55

Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2018, đồng chí Nguyễn Thành Tâm -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tiến hành giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Tuy Phong.


Qua nghiên cứu báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy Công an huyện, các thành viên Đoàn Giám sát cơ bản thống nhất, đồng thời yêu cầu địa phương báo cáo thêm tình hình một số vụ việc khiếu nại phức tạp, bức xúc nổi cộm tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - kết luận: Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai khá tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 53-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền được triển khai tích cực; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xử lý một số vụ việc nổi cộm phát sinh tại địa phương; tổ chức được nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các cấp ủy, đơn vị, địa phương; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh đạt kết quả khá cao…góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Thời gian đến, cần phát huy kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm. Chú ý giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế các vụ việc kéo dài, vượt cấp. Góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Tà Yên Thị Bông
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK