Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 5/2018

25.5.2018 - 13:42

Ngày 23/ 5/ 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 5/ 2018. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thông qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018.


Trong tháng 5/ 2018, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: định hướng nội dung công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương "Bí thư chi bộ tiêu biểu"; chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; tổ chức Giải Quần vợt Đảng ủy Khối lần thứ III; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Tỉnh uỷ (khoá XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Ban hành kế hoạch tổ chức “Hội thi cấp ủy viên giỏi” năm 2018; Kế hoạch tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) của Đảng bộ Khối và các cơ sở Đảng trực thuộc; thực hiện việc rà soát, cập nhật thông tin phiếu đảng viên, phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm và lưu trữ hồ sơ đảng viên của các chi, đảng bộ trực thuộc; tổ chức tọa đàm về nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban Đảng Tỉnh ủy, với các sở ban, ngành cấp tỉnh.

Tiếp tục lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; thông qua quy hoạch các cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; ban hành Quyết định công nhận quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Quyết định quy hoạch các chức danh trưởng, phó các ban, Văn phòng và đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 (giai đoạn A2).

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 06/2018, Hội nghị xác định cần tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và định hướng dư luận trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối và kế hoạch của cấp ủy, tổ chức Đảng mình đã ban hành về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018; tổ chức các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XII), tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, khóa I/ 2018; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/ 5/ 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/ 02/ 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Hội thi “Cấp ủy viên chi bộ giỏi” năm 2018; tổ chức sưu tra lịch sử chính trị phục vụ cho công tác kết luận tiêu chuẩn chính trị; lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở; tiếp tục thông qua quy hoạch cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

               Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cho ý kiến việc kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kiện toàn UBKT Đảng ủy cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết luận lịch sử chính trị 2 trường hợp; xét kết nạp 13 đảng viên mới; công nhận 11 đảng viên chính thức. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

 

Hải Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK