Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khó mấy cũng phải làm!

24.5.2018 - 8:44

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đã xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhiệm vụ phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân lúc này càng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi cao hơn về tính thực chất, hiệu quả và yêu cầu đổi mới mô hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.

Lực lượng lao động trong các doanh nghiệp hiện đang chiếm khoảng 2/3 lao động trong xã hội; trong đó, người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân đang phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đây là nguồn nhân lực trẻ đã qua đào tạo, có trình độ năng lực và trách nhiệm trong lao động sản xuất. Tuy nhiên hiện nay, lực lượng lao động trẻ này bắt đầu có xu hướng không quan tâm đến chính trị, xem nhẹ lịch sử, sống thực dụng, thờ ơ thời cuộc, không có hình tượng lý tưởng để phấn đấu, dễ bị xúi giục, lôi kéo, kích động dẫn đến suy thoái đạo đức, trở nên vô cảm trong quan hệ xã hội và nặng hơn là có các hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra là cần phải có một tổ chức đảng để lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt và định hướng tư tưởng, hành động cho người lao động, tạo sự đồng thuận, ổn định trong doanh nghiệp; giúp người lao động an tâm công tác, làm việc, cống hiến hết mình, doanh nghiệp cũng nhờ đó mà nâng cao vị thế, uy tín trên thương trường.

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đã xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, nhiệm vụ phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân lúc này càng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi cao hơn về tính thực chất, hiệu quả và yêu cầu đổi mới mô hình hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng theo từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.

Công nhân Công ty TNHH May Thuận Tiến, một trong những doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi do Công ty phát động

Thực tế là công tác xây dựng và phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Chất lượng hoạt động của nhiều tổ chức đảng chưa cao, vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở còn mờ nhạt, nền nếp sinh hoạt chi bộ không đều, chất lượng sinh hoạt thấp, nhiều chi bộ chưa chú ý tạo nguồn kết nạp đảng viên. Do kiêm nhiệm nhiều việc nên có lúc, có nơi việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng chồng chéo với chuyên môn. Việc tổ chức, tham gia học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn mang tính hình thức, chưa bám sát vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

Mặc dù, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2014/NĐ-CP, ngày 24/10/2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhưng một số chủ doanh nghiệp tư nhân chưa quán triệt và chủ động thực hiện Nghị định này, còn nhận thức rằng thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chỉ gây phiên hà, mất thời gian, tốn kém, khi thành lập tổ chức đảng lại phải bố trí nhân sự làm công tác Đảng nên chưa đồng thuận, chưa tạo điều kiện phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp mình. Mặt khác, phần lớn công nhân, người lao động trong doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, chưa tha thiết phấn đấu vào Đảng; sợ vào Đảng phải mất thời gian đi học, làm hồ sơ, đóng thêm đảng phí. Ngoài ra, sự biến động thường xuyên về người lao động của các doanh nghiệp cũng là trở ngại lớn cho công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng.

Nhiều hội nghị, hội thảo từ Trung ương đến địa phương đã bàn, thảo luận sâu về vấn đề này và rất nhiều giải pháp, ý kiến hay đã được đưa ra. Vấn đề là khi áp dụng vào thực tiễn lại chưa đạt hiệu quả cao do chỉ làm đơn lẻ, thiếu đồng bộ nhiều giải pháp, chưa có đủ cơ chế để thực hiện, đôi khi còn thiếu quyết tâm.

Có đề xuất rằng nên luật hóa việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Nhưng xét cho cùng áp đặt bằng luật sẽ dễ phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực, trong khi cái chúng ta đang cần làm là thay đổi tư duy, nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động bởi hoạt động của tổ chức đảng phụ thuộc khá nhiều vào thái độ chính trị của chủ doanh nghiệp và vị trí, chức vụ của cấp ủy viên trong doanh nghiệp.

Vấn đề cốt lõi là phải tạo ra và cho thấy được sự khác biệt giữa các doanh nghiệp có tổ chức đảng và doanh nghiệp không có tổ chức đảng. Đó là về hiệu suất lao động, là uy tín của doanh nghiệp, là doanh thu, lợi nhuận và sự cải thiện đáng kể thu nhập, đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Để làm được điều này, trước hết cần phải đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thường xuyên thông tin, tuyên truyền kết hợp với biểu dương, khen thưởng những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu, gương đảng viên tốt trong doanh nghiệp.

Phải thống nhất quan điểm rằng, sự lãnh đạo của chi bộ là sự lãnh đạo mềm đối với doanh nghiệp tư nhân, đó là sự giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, sự gương mẫu của mỗi đảng viên; tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do hội đồng quản trị để ra. Do đó, việc cấp thiết thứ hai, là phải xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác Đảng từ Cơ quan chuyên trách là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đến đội ngũ cấp ủy cơ sở; đề cao sự gương mẫu về mọi mặt của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt; mạnh dạn đưa ra khỏi Đảng những người thoái hóa, biến chất.

Bên cạnh đó, cần mạnh dạn, tích cực nghiên cứu, tham mưu Trung ương sửa đổi, hoàn thiện quy trình phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, vừa đảm bảo nghiêm túc, không gây phiền hà nhưng không buông lỏng quản lý. Đồng thời, rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ và điều kiện hoạt động hiện nay.

Cơ chế thị trường tạo ra mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp với nhiều phức tạp, nhất là giữa chủ doanh nghiệp với người lao động. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải giữ vai trò nòng cốt trong giải quyết hài hòa các vấn đề phát sinh trong quan hệ giữa người sử dụng lao động với người lao động, tránh được những xung đột không đáng có, tạo môi trường làm việc hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Từng bước làm thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp và nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên; từ đó, quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp mới tự nguyện phấn đấu vào Đảng để chứng minh rằng bản thân mình ưu tú hơn những người khác.

Không thể nói rằng không có tổ chức đảng thì doanh nghiệp sẽ không thể phát triển nhưng nhiệm vụ lớn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và của từng đảng viên trong Đảng bộ Khối bây giờ là phải minh chứng được rằng “Doanh nghiệp có tổ chức đảng thì con đường đi đến thành công sẽ nhanh và bền vững hơn!”.

Nguyễn Anh Trung
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK