Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giám sát chuyên đề năm 2018

21.5.2018 - 8:17

Thông qua việc giám sát chuyên đề nhằm ghi nhận những ưu điểm, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của ủy ban kiểm tra và đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.


Thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã thành lập Tổ giám sát chuyên đề gồm 3 đồng chí, do đồng chí Đặng Văn Dước – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối làm Tổ trưởng tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao đối với 04 Ủy ban kiểm tra và 04 Chủ nhiệm UBKT đảng ủy cơ sở, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình, Kho bạc Nhà nước. Thời gian tiến hành giám sát diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/5/2018.

Thông qua việc giám sát chuyên đề nhằm ghi nhận những ưu điểm, chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của ủy ban kiểm tra và đồng chí chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở để kịp thời sửa chữa, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kỷ Phượng Uyên - UBKT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK