Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận

19.5.2018 - 14:5

Ngày 17/5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập tổ kiểm tra do đồng chí Phùng Hữu Cư - Bí thư Đảng ủy Khối làm tổ trưởng, thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận.

Nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện nội dung, quy trình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU, ngày 16/7/2013 của Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp.

Sau khi nghe các đồng chí trong Đảng ủy Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Đảng bộ, đồng chí Phùng Hữu Cư phát biểu chia sẽ những khó khăn của Công ty về nguồn vốn đầu tư xây dựng, công tác quy hoạch, cơ chế chính sách về quản lý khai thác công trình thủy lợi chưa phù hợp…. Đồng thời, đánh giá cao những nổ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, CNV  của Công ty, luôn đảm bảo được nguồn nước tưới trong nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, thời gian qua Đảng ủy Công ty chưa chú trọng việc nắm bắt tâm tư của cán bộ, công nhân và người lao động; công tác xây dựng Đảng có mặt còn hạn chế.

Để công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp thời gian đến được tốt hơn, đồng chí Tổ trưởng tổ kiểm tra đã đề nghị Đảng ủy Công ty cần thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vượt chỉ tiêu, kế hoạch do Hội đồng thành viên đề ra; quan tâm đến đời sống và chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện đúng quy trình sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hàng năm, tổ chức hội nghị người lao động kịp thời để được lắng nghe tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, phân cấp, phân quyền cho cán bộ cấp dưới; chú ý công tác đào tạo về trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tạo không khí đồng thuận trong Đảng bộ Công ty vì mục tiêu chung để phát triển doanh nghiệp.

Hồng Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK