Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người

18.5.2018 - 16:55

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), sáng ngày 18/5/2018, tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận do đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đã đến viếng, thắp hương và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Bảo tàng Hồ chí Minh chi nhánh Bình Thuận.


Tại lễ viếng, đoàn đã thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Người, vĩ nhân của thế giới, bậc thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, đã hiến dâng cả cuộc đời cho non sông, đất nước, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.  

Tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đã đến viếng, thắp hương và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ chí Minh chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)
Tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đã đến viếng, thắp hương và dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ chí Minh chi nhánh Bình Thuận nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018)

Trong lễ viếng, Đoàn đã báo công với Bác về một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Đã triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 12 - NQ/TU của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ; tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý các ngành, các địa phương còn khuyết thiếu, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc, công khai, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Với quyết tâm cao, gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; tổ chức thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, minh bạch, công bằng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được quan tâm; chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức đảng ngày càng đi vào thực chất; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng được giữ vững, đoàn kết nội bộ tiếp tục được củng cố, tăng cường, vai trò người đứng đầu cấp uỷ tiếp tục được phát huy; công tác phát triển đảng viên có nhiều cố gắng, tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; công tác chính sách cán bộ thực hiện đảm bảo đúng quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ ngay từ cơ sở, đúng quy định, phục vụ kịp thời cho công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết các chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Hoạt động của tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ công chức, nhân viên cơ quan ngày càng được nâng lên.

Tại buổi lễ dâng hương, đứng trước di ảnh thiêng liêng của Bác, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, xây dựng người cán bộ làm công tác xây dựng Đảng “Trong sáng, gương mẫu, tinh thông”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK