Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối củng cố tổ chức đảng yếu kém năm 2017

17.5.2018 - 11:14

Chiều ngày 15/5/2018, Tổ làm việc số 3 do đồng chí Lê Thị Hải Duyên – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối làm Tổ trưởng, đã tiến hành làm việc với Cấp uỷ Chi bộ Công ty cổ phần Công trình giao thông. Nội dung xung quanh việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của Chi bộ trong năm 2017, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm xây dựng chi bộ trong sạnh vững mạnh.

Chi bộ Công ty cổ phần Công trình giao thông, là tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước chi phối. Năm 2017, Chi bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng qua xem xét có mặt còn hạn chế nên phải đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2018.

Qua nghe Cấp uỷ Chi bộ báo cáo và xem xét các hồ sơ của Chi bộ. Tổ Công tác nhận thấy, đến nay cơ bản Cấp uỷ Chi bộ đã khắc phục được một vài khuyết điểm, tồn tại của năm 2017. Nội bộ Cấp uỷ đoàn kết; các chế độ, chính sách đối với người lao động trong năm 2017 và quý I/2018 đã hoàn thành. Thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII). Đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2018. Tổ chức sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ đủ kỳ, nội dung cơ bản đầy đủ theo Đề án 544-ĐA/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. Có xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. Cấp uỷ Chi bộ đã xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện trong thời gin tới.

Tuy nhiên, tổ công tác cũng chỉ ra một vài khuyết điểm về nội dung sinh hoạt định kỳ và duy trì sinh hoạt chuyên đề theo quy định, đề nghị Cấp uỷ cần bổ sung, khắc phục trong thởi gian tới.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên đề nghị Cấp uỷ Chi bộ cần tập trung lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt 06 nhiệm vụ, trong đó chú trọng việc lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Hội đồng quản trị đề ra, tập trung tìm kiếm công trình, dự án để thực hiện nhằm ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và các chế độ, chính sách đối với người lao động.

DH
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK