Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội thảo khoa học “Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)”

5.12.2017 - 11:8

Sáng ngày 04/12/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội thảo khoa học: “Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)” do ThS. Lê Trung Quân - Phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ trì.


Tham dự Hội thảo có ThS.Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận và toàn thể viên chức nhà trường.

Hội thảo đã nhận được 28 bài tham luận. Nội dung các bài tham luận cùng các ý kiến phát biểu tại Hội thảo góp phần phân tích rõ hơn về nội dung và làm nổi bật được việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận. Đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm ngăn ngừa và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái; phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua buổi hội thảo này nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách cho đội ngũ công chức, viên chức nhà trường; đặc biệt là giảng viên cần vận dụng nội dung Chỉ thị 05 - CT/TW và Nghị quyết số 04 - NQ/TW vào các phần học, bài giảng cụ thể trong chương trình Trung cấp LLCT - HC; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong nhà trường./. 

Phạm Thị Hoài
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK