Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra tài chính đối với Đảng ủy phường Đức Long thuộc Đảng bộ huyện thành phố Phan Thiết

4.12.2017 - 8:15

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy phường Đức Long thuộc Đảng bộ thành phố Phan Thiết, mốc thời gian kiểm tra năm 2016. 


Qua kiểm tra nhận thấy: Đảng ủy phường Đức Long thực hiện cơ bản đảm bảo quy định về chế độ chi tiêu tài chính đảng. Thực hiện công tác thu, chi, trích nộp đảng phí; mở sổ theo dõi thu, chi, trích nộp; đối chiếu sổ sách giữa kế toán và thủ quỹ; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót đề nghị Đảng ủy phường Đức Long kịp thời khắc phục./.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK