Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra tại Đảng bộ xã Phan Hiệp và Ban Tổ chức huyện uỷ Bắc Bình

30.11.2017 - 15:9

Ngày 24/11/2017, Tổ kiểm tra theo Kế hoạch số 31 –KH/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng công tác đảng viên, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Đảng bộ xã Phan Hiệp và Ban Tổ chức huyện ủy Bắc Bình. Cùng tham dự với Tổ kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy có đại diện Thường trực Huyện uỷ, tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức huyện ủy Bắc Bình và đại diện cấp ủy của Đảng bộ xã Phan Hiệp. 


Kiểm tra tại Huyện ủy Bắc Bình

Nhìn chung, các cấp uỷ được kiểm tra đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo đề cương kế hoạch số 31 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và những hồ sơ tài liệu liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác đảng viên, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 …

Sau buổi kiểm tra, thay mặt Tổ kiểm tra đồng chí Trần Đức Minh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã đánh giá, nhận xét chung những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế của Đảng bộ xã Phan Hiệp và Ban Tổ chức huyện ủy Bắc Bình trong thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện. Những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Tổ kiểm tra đề nghị Thường trực huyện ủy Bắc Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Chú ý trong sinh hoạt gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tái giám sát sau kiểm tra. Chú ý việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm vừa qua theo Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII), nhất là những việc tồn động, phát sinh mới.

3- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các tổ chức đảng mỗi năm một lần phải tổ chức kiểm tra thẻ đảng viên của chi bộ. Chú ý bổ sung và ghi chép đầy đủ các loại sổ sách nghiệp vụ đảng viên theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; làm tốt hơn việc đối khớp danh sách đảng viên … với các tổ chức cơ sở đảng theo định kỳ, đúng quy định Điều lệ Đảng./.

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK