Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”

24.11.2017 - 16:36

5 năm, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho hơn 41 ngàn lao động nông thôn


Hội thảo “Khởi sự doanh nghiệp” do Hội phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức.

    Nhằm triển khai đạt hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”; ngày 14/01/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 976-CV/TU yêu cầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung Chỉ thị gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Qua 05 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 41.464 lao động nông thôn, đạt 101,13% chỉ tiêu; trong đó đào tạo nghề nông nghiệp là 17.512, phi nông nghiệp là 23.952 lao động; đối tượng được đào tạo gồm 10.513 người thuộc các hộ gia đình chính sách, 638 người thuộc hộ cận nghèo, 52 người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và 37 người khuyết tật. Bên cạnh đó, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ cho đoàn viên, hội viên tham gia 2.896 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật với 90.447 đoàn viên, hội viên; 461 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 12.887 hội viên; phối hợp dạy nghề cho 18.281 đoàn viên, hội viên là bộ đội xuất ngũ, người dân tộc thiểu số; 25 lớp “Khởi sự doanh nghiệp” cho 750 đoàn viên, hội viên...

   

Một lớp đào tào nghề may cho lao động nông thôn (Nguồn www.baotintuc.vn)

    Từ những kết quả đạt được, đã tác động đến nhận thức của người lao động về lợi ích thiết thực của việc được học nghề, tiếp cận với kiến thức mới nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng sống góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn cách mạng mới.

Bích Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK