Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017

24.11.2017 - 10:8

Năm 2017, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới về cách tổ chức hoạt động, chăm lo quyền lợi thiết thực của nữ công chức, nhân viên cơ quan; chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ nữ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; 100% chị em nữ hưởng ứng tích cực phong trào thi đua Phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.  


Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cơ quan đã tham mưu Chi ủy, Lãnh đạo Ban và BCH Công đoàn cơ quan tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ thông qua cuộc họp định kỳ hàng tháng cũng như truyền tải qua mạng nội bộ. Qua quán triệt, công chức, nhân viên cơ quan, đặc biệt là đội ngũ nữ công chức đã ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, trách nhiệm của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ đổi mới. Chi ủy chi bộ, Lãnh đạo Ban, công đoàn, đoàn thanh niên của cơ quan luôn quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan trong việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên nâng cao nhận thức về giới, thực hiện bình đẳng giới, tạo điều kiện để Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Thời gian quan, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ cơ quan đã tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách do Trung ương, Tỉnh ban hành đối với nữ công chức, nhân viên cơ quan như Luật Lao động, các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chế độ tiền lương…nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua yêu nước do cơ quan phát động tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và Khối thi đua 6, Cụm thi đua 4 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; tham gia thành công Hội thi Văn nghệ - Thể thao Khối thi đua 6 của UBND tỉnh, kết quả đạt giải Nhì toàn đoàn về Văn nghệ. Đã tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 và tổ chức cho chị em nữ đi giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Tham mưu thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ (trong năm, bổ nhiệm 01 đồng chí nữ lãnh đạo cấp phòng; cử 02 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị, 01 đồng chí bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ). Thường xuyên đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh”; phát động và thực hiện các phong trào tương thân, tương ái, giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Năm 2017, cơ quan, công đoàn vận động công chức, nhân viên cơ quan trong năm đóng góp hỗ trợ: 01 hộ nghèo ở phường Phú Thủy (nữ) 4.800.000đồng/năm, 02 nữ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi 3.600.000đồng/năm, Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” với số tiền là 1.270.000đ. Đã phối hợp với cơ quan tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, đánh giá kết quả tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác tại cơ quan trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong thi hành chính sách pháp luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới của tỉnh năm 2017.

Cuối năm 2017, Ban Nữ công quần chúng đạt vững mạnh; 10/10 nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong năm chưa xảy ra trường hợp nào liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực đối với phụ nữ. 

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK