Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam

24.11.2017 - 7:46

Ngày 22/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 


Căn cứ quyết định số 690-QĐ/TU ngày 11/7/2017 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 -2020; xét đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam và đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Để củng cố, kiện toàn và góp phần nâng cao sức lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Huỳnh Thị Kim Mỹ, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK