Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2017

23.11.2017 - 15:15

Ngày 22/11/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 11/2017. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thông qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2017. Trong tháng 11/2017, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như: Chỉ đạo và hướng dẫn cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm - Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (khóa XII); triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 15/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy“về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công cách mạng”; kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).… Tổ chức họp giao ban Dư luận xã hội định kỳ tháng 11/2017; xây dựng kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Đề án của BCH Đảng bộ Khối về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở”; tổ chức khảo sát trong cấp ủy Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ bộ phận và các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh về mô hình Đảng bộ bộ phận Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; duyệt danh sách 55 CBCCVC, đảng viên tham gia học Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 87-ĐUK tại Trường Chính trị tỉnh; nhận và chuyển phiếu góp ý đảng viên (của nơi cư trú) năm 2017 cho cơ sở; hoàn thành kế hoạch giám sát chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với 07 UBKT và 06 đồng chí chủ nhiệm UBKT của các đảng ủy cơ sở; ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý (Quy định số 1380-QĐ/ĐUK ngày 08/11/2017); dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của BTV Đảng ủy Khối năm 2018; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Tỉnh; Đoàn Khối tổ chức Hội thi tuyên truyền “Học sinh sinh viên với văn hóa giao thông”, tham gia Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Cụm Miền Đông Nam bộ lần thứ X, tại Bình Phước. Hội CCB, Đoàn Khối tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá phân loại đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở năm 2017…          

Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, triển khai trong tháng 12/2017 như sau:

- Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12/2017.

- Tiếp tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; lãnh đạo kiện toàn nhân sự các cấp ủy cơ sở; ban hành và chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch tự phê bình và phê bình, hướng dẫn đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017; tổ chức thẩm định ngay đối với tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện xong việc đánh giá, phân loại năm 2017; đánh giá kết quả khảo sát và đề xuất về mô hình tổ chức đảng trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh; triển khai các nội dung, công việc về công tác đảng viên năm 2018.

- Lãnh đạo cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018. Thông báo nội dung gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số tổ chức đảng, đảng viên năm 2017. Báo cáo tổng kết công tác KTGS, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và đề xuất thi đua, khen thưởng năm 2017.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các báo cáo phục vụ giao ban cấp ủy cơ sở quý IV/2017, giao ban khối Đảng tỉnh quý IV/2017 và các nội dung phục vụ cho tổng kết năm của Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 24 đảng viên mới; công nhận 19 đảng viên chính thức; kết luận về lịch sử chính trị 02 trường hợp; thống nhất bổ sung nhân sự cấp ủy cơ sở tại 02 cơ sở đảng và thông qua quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 03 cơ sở đảng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Nguyễn Thị Hồng Hậu - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK