Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kiểm tra tại Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức huyện uỷ Hàm Thuận Nam

23.11.2017 - 14:41

Ngày 16/11/2017, Tổ kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo Kế hoạch số 31 –KH/BTCTU đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng và công tác đảng viên, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức Huyện uỷ Hàm Thuận Nam. 


Kiểm tra tại huyện Hàm Thuận Nam

   Nhìn chung, các cấp uỷ được kiểm tra đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo đề cương kế hoạch số 31 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và những hồ sơ tài liệu liên quan đến lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác đảng viên, gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017 …

   Sau buổi kiểm tra, thay mặt Tổ kiểm tra đồng chí Trần Đức Minh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã đánh giá, nhận xét nhận xét chung những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế của Đảng bộ xã Hàm Kiệm và Ban Tổ chức huyện ủy trong thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện. Những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Tổ kiểm tra đề nghị Thường trực huyện ủy Hàm Thuận Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

   1- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Chú ý trong sinh hoạt gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

   2- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tái giám sát sau kiểm tra. Chú ý việc khắc phục sửa chữa khuyết điểm vừa qua theo Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII), nhất là những việc tồn động, phát sinh mới.

   3- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp xã Hàm Kiệm đạt các tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới.

   4- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các tổ chức đảng mỗi năm một lần phải tổ chức kiểm tra thẻ đảng viên của chi bộ. Chú ý bổ sung và ghi chép đầy đủ các loại sổ sách nghiệp vụ đảng viên theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, nhất là mở sổ và cập nhật đầy đủ danh sách đảng viên; việc đối khớp danh sách đảng viên … với các tổ chức cơ sở đảng theo định kỳ, đúng quy định Điều lệ Đảng./.

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK