Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận

23.11.2017 - 14:20

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 3340/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận.


Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, được thành lập trên cơ sở giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện nay đang thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Thuận.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn cá nhân, doanh nghiệp về quy trình, thủ tục lập dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh.

Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận đặt tại số 24 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK