Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

RA SỨC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2017 ĐẠT CH Ỉ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIII

23.11.2017 - 8:20

Nhằm phấn đấu đạt kế hoạch chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra là mỗi năm phát triển 2.000 đảng viên mới. Thường trực các cấp ủy trực thuộc tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc quyết liệt các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn, thẩm tra xác minh tiêu chuẩn chính trị để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ mình.


 Số đảng viên mới kết nạp từ đầu năm đến nay là 1.932 đảng viên, đạt tỷ  lệ 96,6%, nâng tổng số đảng viên hiện có của toàn Đảng bộ tỉnh lên 33.503 đảng viên. Trong số đảng viên mới kết nạp: có 930 đảng viên nữ, chiếm 48,14%; 112 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 5,8%; 112 đảng viên là người có đạo, chiếm 5,8%; 1.214 đảng viên còn tham gia sinh hoạt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiếm 62,84%.

Qua theo dõi, các Đảng bộ kết nạp đảng năm 2017 vượt chỉ tiêu gồm có: Công an tỉnh (158,18%); huyện Phú Quý (120,83%); huyện Tuy Phong (110,62%); huyện Tánh Linh (105,62%); huyện Đức Linh (105%) và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (104,61%); Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tỉnh và huyện Hàm Tân đạt 100%. Các đảng bộ còn lại đạt trên 80% chỉ tiêu kế hoạch.   

Huỳnh Minh Liên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK