Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề tại Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh

21.11.2017 - 10:8

Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát đối với Đảng ủy Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Qua giám sát, ngày 15/11/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết quả giám sát nêu những ưu điểm, chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh lưu ý một số nội dung cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

Phạm Thị Minh Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK