Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức báo cáo thông tin tập huấn

14.11.2017 - 17:10

Sáng ngày 13/11/2017, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức báo cáo thông tin tập huấn.


Thành phần tham dự gồm có Ban Giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng, khoa và các đồng chí là giảng viên, giảng viên tập sự của nhà trường. Trong thời gian 1 buổi, các đồng chí đã được nghe truyền đạt 03 nội dung tập huấn: nội dung 1: Công tác Thanh tra do ThS. Dụng Văn Duy - Phó Hiệu trưởng; nội dung 2: Phương pháp giảng dạy Triết học do ThS.Nguyễn Lương Luyện - Trưởng phòng NCKH - TT - TL; nội dung 3: Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở Hàn Quốc do ThS. Nguyễn Duy Hà - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật. Trong buổi sinh hoạt, các đồng chí tham dự cũng đã tập trung trao đổi thông tin sôi nổi về các nội dung trên.

Qua buổi báo cáo đã giúp cho giảng viên và giảng viên tập sự nhà trường nhận thức đầy đủ về một số lĩnh vực mới trong từng nội dung, qua đó vận dụng góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường trong thời gian đến đạt chất lượng tốt./. 

Nguyễn Văn Điền
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK