Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị hướng dẫn thực hành công tác lập hồ sơ, tài liệu lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội

10.11.2017 - 15:1

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Bình Thuận, sáng ngày 08/11/2017, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội theo Kế hoạch số 69-KH/VPTU, ngày 26/6/2017 của Văn phòng Tỉnh uỷ về việc tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.


Đồng chí Tô Thị Kim Đính, Phó trưởng Phòng Khoa học nghiệp vụ, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 08/11 đến ngày 10/11/2017. Điểm mới tại Hội nghị tập huấn lần này, các học viên không chỉ được các báo cáo viên trang bị những kiến thức lý thuyết về công tác văn thư, lưu trữ mà còn tham gia thực hành công tác lập hồ sơ, tài liệu lưu trữ, được trang bị một số kỹ năng cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác của lưu trữ cơ quan và cách thức quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh trong giờ thực hành 

 

Quang cảnh trong giờ thực hành 

Với sự hướng dẫn nhiệt tình, cũng những kinh nghiệm từ thực tế, đồng chí Tô Thị Kim Đính, Phó trưởng Phòng Khoa học nghiệp vụ, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã cùng với các học viên trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tế công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ, qua đó giúp các học viên hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị các nội dung để tổ chức thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ.

Sau khi tham gia lớp tập huấn, hầu hết học viên đánh giá nội dung tập huấn phù hợp. Trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh uỷ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tìm ra những giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trong toàn bộ hệ thống

THANH TUYỀN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK