Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

BAN HÀNH BỘ SÁCH BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

13.11.2017 - 8:41

       Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là một trong những nội dung chủ yếu cần thực hiện đã được nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW. Bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống được biên soạn và xuất bản hướng tới mục đích giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh các cấp học theo tinh thần của Chỉ thị.


       Bộ sách dựa trên ý tưởng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua những câu chuyện đặc sắc từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hệ thống chủ đề, chủ điểm của bộ sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 được xây dựng phù hợp với chương trình giáo dục công dân hiện hành, có tác dụng bổ trợ cho các nội dung dạy học về đạo đức, lối sống mà học sinh đang được học. Điểm đặc sắc, độc đáo là bộ sách hướng đến mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm với các hình thức đa dạng, như: thảo luận, trò chơi, vẽ tranh, diễn kịch,… Vì thế, trình tự hoạt động của học sinh qua mỗi bài là đi từ nhận thức về các giá trị đạo đức, lối sống đến thực hành và ứng dụng các giá trị đó. Bộ sách còn tích hợp luyện tập kỹ năng đọc hiểu, phát triển năng lực giao tiếp và năng lực thẩm mĩ cho học sinh.

        Không chỉ là những bài học về đạo đức, lối sống chung chung, bộ sách đã gắn những bài học với những câu chuyện sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ, với cuộc sống, với công việc, sinh hoạt, vui chơi gần gũi, quen thuộc của mỗi em học sinh ở trường, ở nhà hằng ngày. Nhờ cách tổ chức nội dung đó, các bài học sẽ trở nên cuốn hút học sinh, khiến các em tự nhiên mà thấm nhuần, tiến bộ.

Quang Hùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK