Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình

10.11.2017 - 14:49

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình.


Qua kiểm tra cho thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đã tổ chức triển khai, quán triệt các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở; kịp thời ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm của cấp mình và triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra. Việc xem xét, thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền; áp dụng hình thức kỷ luật đối với đảng viên phù hợp với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; đảng viên bị thi hành kỷ luật chấp hành nghiêm túc quyết định của tổ chức đảng.

 Tuy nhiên, quá trình kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng vẫn còn một số vấn đề cần lưu ý, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục một số điểm cần lưu ý, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy cơ sở, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, qua đó sớm phát hiện và kịp thời ngăn ngừa vi phạm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện./.  

Phạm Thị Minh Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK