Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn ở mức cao

9.11.2017 - 14:7

Hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn khoảng 30%


    Theo số liệu thống kê, đầu năm 2017 tỉnh Bình Thuận có 34 dân tộc thiểu số với 20.282 hộ/89.800 khẩu, chiếm gần 8% dân số toàn tỉnh và đa số sống tập trung ở 17 xã thuần và 32 thôn đồng bào dân tộc thiểu số xen ghép. Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, các ngành thông qua các chính sách ưu đãi và sự hỗ trợ, giúp đỡ; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã có cải thiện đáng kể, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, một số xã có đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt chuẩn nông thôn mới.

    Tuy nhiên, tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn ở mức cao với 3.584 hộ/14.371 khẩu (chiếm tỉ lệ 17,67%); bên cạnh đó cũng còn hơn 2.500 hộ cận nghèo/11.081 khẩu (chiếm tỉ lệ 12,5%). Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã làm việc, nắm tình tại các xã Phan Điền, Phan Hòa (Bắc Bình), xã Phú Lạc (Tuy Phong), xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc), xã Suối Kiết và xã Đức Thuận (Tánh Linh) và trực tiếp khảo sát một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó cho thấy có nhiều yếu tố tác động dẫn đến tình trạng nghèo trong đồng bào như tập quán, nhận thức, môi trường sống, tâm lý, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trình độ và điều kiện sản xuất của đồng bào, cùng với một số yếu tố khác như thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản bất ổn và cơ chế, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số .Đây là những vấn đề mà các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm giải quyết, tháo gỡ.

Phòng Dân tộc - Tôn giáo
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK