Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh

7.11.2017 - 15:1

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh, mốc thời gian kiểm tra năm 2016.


Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh đã lãnh đạo công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản đúng theo quy định của Đảng và Nhà nước; đã xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công và quy chế sử dụng kinh phí tiết kiệm được để điều hành công tác tài chính, tài sản của cơ quan Huyện uỷ, quá trình thực hiện có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế; mở đầy đủ sổ sách kế toán, chứng từ ghi chép rõ ràng, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy tiến hành kiểm tra tài chính đảng và công tác thu, chi, trích nộp, sử dụng đảng phí đối với một số cấp ủy cơ sở, qua kiểm tra đã ban hành thông báo kết luận đối với từng cấp ủy, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, giúp cấp uỷ trực thuộc chấn chỉnh, khắc phục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót và tồn tại trong công tác tài chính chưa được xử lý dứt điểm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh có biện pháp khắc phục trong thời gian đến và báo cáo kết quả về Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ để theo dõi.

Nguyễn Thị Ngọc Hà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK