Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh

7.11.2017 - 10:35

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 23/8/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, mốc thời gian kiểm tra năm 2016.


Ngày 20/10/2017 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có Thông báo kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Đảng ủy thị trấn Võ Xu. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Đảng ủy thị trấn Võ Xu đã thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Việc lập dự toán và thu, chi tài chính đảng đã đáp ứng yêu cầu hoạt động của Đảng bộ thị trấn; việc thu, trích nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Đảng ủy và của các chi bộ trực thuộc đúng quy định; sổ sách theo dõi việc thu, chi, trích nộp, sử dụng đảng phí đầy đủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy thị trấn Võ Xu vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót và tồn tại trong công tác tài chính chưa được xử lý dứt điểm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Đảng ủy thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh có biện pháp khắc phục trong thời gian đến.

Nguyễn Hữu Châu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK