Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức buổi thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

31.10.2017 - 8:44

Chiều ngày 30/10, tại Hội trường cơ quan, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức buổi thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) diễn ra từ ngày 04/10/2017 đến ngày 11/10/2017 tại Hà Nội.


Quang cảnh buổi thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, công chức và người lao động đã được nghe đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Trong đó, tập trung vào sáu nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2018; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; đề án Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ…

Buổi thông báo nhanh là nhằm kịp thời chuyển tải đến cán bộ, công chức và người lao động những quan điểm, chủ trương, đường lối mới nhất của Đảng. Từ đó, để mỗi cá nhân có định hướng công tác phù hợp, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, nhất trí cao trong nội bộ. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, ra sức đoàn kết, phấn đấu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sắp tới đây, các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân sẽ được học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị.

Đỗ Văn Tín
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK