Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG TRỰC | THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Một số hoạt động nổi bật từ ngày 11/9 đến ngày 15/9/2017

20.10.2017 - 14:20

Một số hoạt động nổi bật 


- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Chủ trì giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-NQ/TU, ngày 27/4/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tiếp công dân.

 - Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội - Đơn vị tỉnh Bình Thuận: Chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh đánh giá tình hình, công tác tôn giáo tháng 8/2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; chủ trì họp Đoàn đại biểu Quốc hội lấy kiến dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi); chủ trì giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hai – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Họp thảo luận phương án chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận thành Công ty TNHH Hai thành viên trở lên; làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện chính sách pháp luật trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri từ năm 2016 đến tháng 5/2017.

 - Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy: Làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, lần thứ XII.

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK