Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2017)

5.10.2017 - 16:18

Bài 1: LÀM THEO LỜI BÁC DẠY

Lúc sinh thời, khi đến thăm Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần năm 1950, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng.... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Trong tình hình hiện nay, câu nói trên của Người càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đó vừa là lời căn dặn sâu sắc, vừa là kim chỉ nam cho hành động trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng nói chung và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng cấp ủy nói riêng.

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận dâng hương viếng Bác

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận dâng hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận

Lâu nay, trong xã hội thường quan niệm Văn phòng là bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chính, là cơ quan “bưng, bê, kê, đặt”, “quyền rơm, vạ đá”, “làm dâu trăm họ”... Nhưng thực tế cho thấy cách hiểu như vậy là chưa đúng và chưa thật đầy đủ và có phần “xem nhẹ” chức năng của cơ quan Văn phòng. Có thể hiểu đúng rằng, Văn phòng là một bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị. Văn phòng gắn liền với quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của một cơ quan, đơn vị, có vị trí, vai trò đặc biệt, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, với những hoạt động vô cùng quan trọng. Văn phòng không chỉ đơn thuần thực hiện các công việc giấy tờ, hành chính mà còn được giao nhiều chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vừa giúp việc, tham mưu, vừa đôn đốc, kiểm tra thực hiện; là “đầu mối công việc” được lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ủy quyền “thừa lệnh” trong triển khai, giải quyết nhiều nội dung công việc quan trọng; hiệu quả hoạt động của Văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động chung của toàn bộ cơ quan, đơn vị, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chính quyền…

Do đó, có thể nói rằng, Văn phòng là bộ máy tham mưu, điều hành tổng hợp, là đầu mối điều phối hoạt động của cơ quan, tổ chức; là trung tâm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo; là nơi chăm lo mọi lĩnh vực phục vụ quản trị, hậu cần, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động chung của cơ quan, tổ chức đó. Xuất phát từ thực tế, sự tồn tại của công tác Văn phòng là một yếu tố khách quan, có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, bởi vì Văn phòng là cơ quan tổng hợp, có những đóng góp đắc lực trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành. Nếu Văn phòng chỉ thiên về công tác hậu cần sẽ là “Văn phòng yếu”.

Tại Hội nghị công tác Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước toàn quốc do Văn phòng Chính phủ tổ chức tại Hà Nội vào năm 2010, lúc đó Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu nhấn mạnh: “Đừng nghĩ rằng cứ điều ai về làm Văn phòng cũng được và ai cũng làm Văn phòng được”. Đây là nhận định đúng, mang tính khái quát cao và là lời nhắc nhở sâu sắc tới lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành cần phải nâng cao nhận thức đúng đắn, toàn diện và có sự quan tâm đặc biệt đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; phải chăm lo xây dựng tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng, tạo điều kiện tốt nhất để Văn phòng phát huy tốt vai trò tham mưu. Tuy mỗi người được đào tạo một chuyên ngành khác nhau nhưng khi đã vào Văn phòng công tác, mỗi cán bộ, chuyên viên phải tích cực học hỏi để có những hiểu biết tổng hợp về các ngành, lĩnh vực; luôn tự giác rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, vững vàng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trong hoạt động công vụ, luôn quán triệt và bám sát nguyên tắc “kịp thời, chính xác và hiệu quả”; phải“nắm được tình hình” để dự báo chính xác, tham mưu đúng, trúng, sâu, toàn diện, tổng hợp giúp lãnh đạo tổ chức điều hành công việc.

Việc “nắm được tình hình” theo lời dạy của Bác Hồ chính là tính nhạy bén, sáng tạo, chuyên nghiệp trong khả năng dự báo của cán bộ Văn phòng để nêu được những đề xuất đúng đắn trong hoạt động tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo. Chức năng tham mưu - tổng hợp được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng quy định, quy chế và tổ chức làm việc theo quy định, quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, thông tin tổng hợp… Ngoài ra, Văn phòng còn có nhiệm vụ phục vụ các hoạt động hàng ngày như: Tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác của lãnh đạo, quản lý tài sản, vật chất... Hai chức năng tham mưu - tổng hợp và phục vụ có sự đan xen, có quan hệ mật thiết với nhau: Tham mưu là để phục vụ và trong phục vụ có sự tham mưu.

Hơn nữa, tham mưu không chỉ là đề xuất các chủ trương mà còn phải đưa ra được các giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, khoa học, giúp lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc hiệu quả. Lúc sinh thời, Bác Hồ đã từng nói: “Tham mưu mà làm việc theo kiểu dĩ hòa vi quý, cố làm đẹp lòng cấp trên bằng bất cứ giá nào thì chỉ có hại cho quốc kế dân sinh” và Người cũng động viên cán bộ, công chức làm công tác tham mưu: Bây giờ chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu biết về công tác tham mưu, có khó khăn đấy, nhưng phải cố gắng vừa làm, vừa học, có quyết tâm thì khó mấy cũng làm được…Chính vì vậy, người làm nhiệm vụ tham mưu không đơn thuần là giúp việc cho lãnh đạo các cấp mà còn phải là người có bản lĩnh, có năng lực, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, nghiêm túc, chủ động, độc lập, thích ứng cao trong công việc; luôn cần cù, tỉ mỉ, thận trọng và có tính chuyên nghiệp, nguyên tắc cao; phải là người có khả năng chỉ đạo, điều phối công việc, có khả năng phân tích tổng hợp và nhạy bén với nhiệm vụ chính trị, có tư duy biện chứng, không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ; dám đề xuất cái mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bên cạnh việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng còn phải biết bảo vệ bí mật Nhà nước. Nói về công tác này, Bác Hồ đã nhiều lần căn dặn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải nâng cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, mất tập trung, phải tuyệt đối giữ gìn bí mật của cơ quan, tổ chức, của Đảng và Nhà nước. Trong bài “Phải giữ bí mật của Nhà nước” đăng trên Báo Nhân dân số 700, ngày 01/02/1956, Bác Hồ viết: “Những văn kiện bí mật của Nhà nước quan hệ trực tiếp đến vận mệnh của toàn dân, đến sự mất còn của dân tộc. Cho nên giữ bí mật của Nhà nước là nhiệm vụ của toàn dân, đặc biệt là nhiệm vụ của cán bộ các cơ quan, các đoàn thể”. Người nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước: “Vấn đề này, nhắc đi nhắc lại đã nhiều lần. Nhưng tiếc thay, chứng bệnh không biết giữ bí mật vẫn rất phổ thông, rất trầm trọng. Nhiều cán bộ, nhân viên, binh sĩ, nhân dân còn mắc bệnh ấy. Chúng ta phải luôn nhớ rằng: Trong chiến tranh, giữ bí mật hay không là điều rất quan hệ đến sự thắng hay bại. Nếu địch biết tin tức của ta, nó sẽ tìm đánh vào chỗ yếu của ta, thì địch sẽ thắng. Nếu ta thấy rõ tin tức của địch, ta sẽ tìm đánh vào chỗ yếu của nó, thì ta sẽ thắng”. Vì vậy, Người yêu cầu các cơ quan, các đoàn thể cần phải xem trọng giáo dục, nghiêm chỉnh chấp hành và thường xuyên kiểm tra công tác giữ bí mật, Người nói: Chúng ta phải xem giữ bí mật là một việc rất cần thiết và rất quan trọng trong công cuộc kháng chiến. Cán bộ và chiến sĩ phải làm gương mẫu giữ bí mật. Chính quyền và đoàn thể cần có kế hoạch tuyên truyền và giáo dục nhân dân giữ bí mật. Chúng ta đã đánh thắng địch trên mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, chúng ta phải kiên quyết đánh thắng địch trên mặt trận tình báo bằng cách tuyệt đối giữ bí mật. Như vậy, để giữ gìn những thành quả của cách mạng thì mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân nói chung và cán bộ, công chức Nhà nước làm công tác Văn phòng nói riêng đều phải nêu cao tinh thần và thực hiện nghiêm túc việc giữ bí mật, bí mật trong công việc, bí mật tài liệu, không để lộ lọt thông tin, ảnh hưởng đến lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề trọng yếu, cơ mật của Đảng và Nhà nước; nguyện ra sức học tập, rèn luyện thực hiện lời dạy của Người, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bài 2: TIẾP TỤC PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, PHỤC VỤ, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tinh thần “Tham mưu là để phục vụ, trong phục vụ có tham mưu”, trải qua 87 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển; vượt lên mọi khó khăn, thách thức, các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng cấp ủy luôn tuyệt đối trung thành với Ðảng, vững vàng về chính trị, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc, không hoang mang, dao động dù trong bất luận hoàn cảnh nào. Nhiều bộ phận, nhiều cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ đã tận tâm, tận lực, làm việc không quản ngại ngày đêm, đáp ứng cao nhất yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, viết nên truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc” của Văn phòng cấp ủy, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận, trong những năm qua, nhất là từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đến nay, cùng với sự đổi mới toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh BìnhThuận lần thứ XIII, nhiệm ỳ 2015-2020

Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngay sau Đại hội, Văn phòng Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu ban hành Quy chế và Chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo; tổ chức thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác toàn khóa của Tỉnh ủy, chương trình công tác hàng năm, hàng tháng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp và trực tiếp tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận, chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tạo sự chuyển biến tích cực.

Trong đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản do Văn phòng Tỉnh ủy trực tiếp soạn thảo, thẩm định, biên tập được thực hiện công phu, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, thể thức, thể loại và thẩm quyền ban hành. Hầu hết các ý kiến đề xuất đều được Thường trực Tỉnh ủy chấp nhận.

Trong tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ và Tỉnh ủy đã được Văn phòng Tỉnh ủy chọn lọc, xử lý, biên tập chính xác,  khách quan đáp ứng yêu cầu về tính chân thực của thông tin. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng. Quy trình tổ chức tiếp nhận, đăng ký, theo dõi giải quyết văn bản đến và phát hành văn bản đi  khoa học, nhanh chóng, chính xác, kịp thời, bảo đảm an toàn, bí mật thông tin, tài liệu. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ hiện hành, hồ sơ lưu trữ, quản lý và phục vụ khai thác có hiệu quả tài liệu lưu trữ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu công việc, hệ thống mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được hoàn thiện, tiếp tục khai thác có hiệu quả Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế quản lý nội bộ; sắp xếp, điều chỉnh tổ chức bộ máy hợp lý, thường xuyên quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan đáp ứng yêu cầu về số lượng và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy. Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Ngoài việc tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý tài sản, tài chính của Tỉnh ủy và trong hệ thống tổ chức Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã quan tâm chăm lo, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Tăng cường đổi mới công tác đối nội, đối ngoại.

Tuy nhiên, bên cạnh hiệu quả công tác, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy vẫn còn có nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục.

Để tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy; thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường cung cấp thông tin trong nội bộ để góp phần định hướng dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt tư tưởng. Duy trì có nền nếp việc sinh hoạt  các chuyên đề, các gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Hai là, tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện công tác cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định, dân chủ, công tâm, khách quan. Tích cực phát hiện, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, thay thế.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, cung  cấp và xử lý thông tin, phục vụ kịp thời, hiệu quả quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản. Đổi mới công tác thông tin, tổng hợp đảm bảo kịp thời, đầy đủ chính xác. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện chương trình công tác, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận, giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh ở cơ sở. Tiếp tục tham mưu đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng hiệu quả các kỳ họp của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy. Bám sát điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, chương trình công tác, các quy chế, quy định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tham mưu thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và chế độ làm việc.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tham mưu giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của cơ sở. Thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra, phối hợp và các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao; tham mưu giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, cơ yếu. Tiếp tục đổi mới công tác đối nội, đối ngoại, phục vụ kịp thời chu đáo các hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng. Đổi mới phong cách lề lối làm việc, khoa học, chuyên nghiệp hơn, đảm bảo thông suốt, nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực. Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là vận hành sử dụng hiệu quả các phần mềm, công cụ hỗ trợ; tiếp tục khai thác có hiệu quả Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Tỉnh ủy để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy cần luôn khắc sâu ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng.... cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”. Tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm đã có, tăng cường đoàn kết nhất trí, làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra với chất lượng, hiệu quả cao. Thường xuyên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc, không vụ lợi, cơ hội, thực dụng. Không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tham mưu, biên tập; hiểu và nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng tư duy đổi mới, sáng tạo, lề lối, phong cách, phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

HƯƠNG LAM
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK