Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Chương trình công tác tháng 8 năm 2016

5.8.2016 - 10:56

Chương trình công tác tháng 8 năm 2016 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
 

I. Nhiệm vụ trọng tâm: 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ;

- Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo Điều lệ Đảng và củng cố tổ chức cơ sở đảng;

II. Họp Ban Thường vụ, nghe và cho ý kiến: 

- Kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến kết quả sưu tra lịch sử chính trị;

- Xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức; Kết luận sưu tra lịch sử chính trị theo Quy định 57.

II. Chương trình cụ thể:

Thứ, ngày

Nội dung công việc

Thực hiện

Thứ hai,

Ngày 01

    Sáng:  Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối

    Chiều: Tỉnh Đoàn công bố Quyết định chỉ   định Phó Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp

Thường trực, Chánh Văn Phòng

Thường trực Đảng ủy Khối

Thứ ba,

Ngày 02

 

 

 

   Chiều: Họp Tiểu ban lễ tân, hậu cần Hội nghị giao ban các Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Khu vực Nam bộ lần thứ III năm 2016

Các thành viên

Thứ tư,

Ngày 03

 Thường trực Đảng ủy Khối chuẩn bị nội dung tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Các đ/c Thường trực   Đảng ủy Khối

Thứ năm,

Ngày 04

  Kiểm tra, giám sát và củng cố tổ chức đảng và đảng viên theo Điều lệ Đảng

Tổ kiểm tra, giám sát Đảng ủy Khối

Thứ sáu,

Ngày 05

- Chiều: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ lần thứ III năm 2016.

[

- Tối: Dự Lễ kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (chuyên trách)

 

 

 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Thứ hai,

Ngày 08

Sáng:  Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối

 

Thường trực, Chánh Văn Phòng

 

Thứ ba,

Ngày 09

Kiểm tra, củng cố tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

Tổ kiểm tra

 Đảng ủy Khối

Thứ tư,

Ngày 10

 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 7 (mở rộng)

Đ/c Phùng Hữu Cư

Thứ năm,

Ngày 11

Thường trực cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện NQ 05 về công tác cán bộ giai đoạn: 2000 – 2010, định hướng 2015 - 2020

Thường trực, Ban Tổ chức Đảng ủy

 

Thứ sáu,

Ngày 12

    Thường trực Đảng ủy Khối nghe và cho ý kiến việc kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến kết quả sưu tra hồ sơ.

 

 

 

 

 

Thường trực, Thường vụ chuyên trách;

Đ/c Hạnh, Đ/c Vân

Thứ hai,

Ngày 15

Sáng:  Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối

Thường trực, Chánh Văn Phòng

Thứ ba,

Ngày 16

Kiểm tra, củng cố tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

Tổ kiểm tra

 Đảng ủy Khối

Thứ tư,

Ngày 17

Chiều: Kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến kết quả sưu tra hồ sơ

UBKT Tỉnh ủy, BTC Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Đ/c Hạnh,

Đ/c Vân

Thứ năm,

Ngày 18

Thường trực Đảng ủy Khối dự làm việc về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước của Tỉnh với Thành ủy Phan Thiết.

Thường trực Đảng ủy Khối

Thứ Bảy – CN,

Ngày 20- 21

Khai giảng lớp đảng viên mới khóa II năm 2016

Thường trực, Ban Tuyên giáo

 

Thứ hai,

Ngày 22

  Sáng: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối

  Chiều: -  Họp Chi bộ định kỳ tháng 8;

 - Họp Trưởng, Phó Ban, Đoàn thể Khối tháng 8/2016. Thường trực Đảng ủy nghe báo cáo kết quả và cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng tháng  8/2016;

Thường trực, Chánh Văn Phòng

Đảng viên cơ quan

 

Thường trực, Các Ban, Đoàn thể

 

Thứ ba,

Ngày 23

   Thường trực Đảng ủy Khối dự lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cho đối tượng 1 (cán bộ chủ chốt cấp tỉnh).

Thường trực Đảng ủy Khối

Thứ tư,

Ngày 24

    Sáng: Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị sơ kết 05 năm (2011 – 2016) thực hiện Kết luận số 07-KL/TW về tăng cường công tác người Hoa trong tình hình mới của Tỉnh.

Thường trực Đảng ủy Khối

Thứ năm,

Ngày 25

Sáng: Thường trực nghe các Tiểu ban báo cáo tình hình chuẩn bị Hội nghị giao ban đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh lần thứ III/2016

Thường trực, các Tiểu ban

Thứ sáu,

Ngày 26

Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Xét kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức; Kết luận sưu tra lịch sử chính trị theo Quy định 57.  

Tối: Thường trực Đảng ủy Khối dự Lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2016 của Tỉnh.

 

BTV Đảng ủy Khối;

Ban Tổ chức

 

 

Thường trực Đảng ủy Khối

 

Thứ Bảy – CN,

Ngày 27- 28

Bế giảng lớp đảng viên mới khóa II năm 2016

Thường trực, Ban Tuyên giáo

Thứ hai,

Ngày 29

Sáng:  Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối

Thường trực, Chánh Văn Phòng

 

Thứ ba,

Ngày 30

    Sáng: Thường trực Đảng ủy Khối dự  làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thực hiện thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2016 và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh đầu năm 2016.

Đ/c Phùng Hữu Cư

 

 

Thứ tư,

Ngày 31

     Chiều: Dự họp giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 9/2016

Đ/c Phùng Hữu Cư

ĐUKDN
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK