Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Nhìn lại 10 năm xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại huyện Phú Quý
 

Toàn huyện Phú Quý có 507,8 ha đất trồng cây lâu năm và cây ăn quả, giảm 38,8 ha so với năm 2008. Diện tích gieo trồng hàng năm luôn được duy trì với 850 ha, chủ yếu là cây ngắn ngày và rau xanh. Được sự hỗ trợ vốn phát triển sản xuất 1,66 tỷ đồng của Trung ương, nhân dân đã mạnh dạng mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng vùng trồng rau chuyên canh tập trung phục vụ nhu cầu tại chỗ, hạn chế vào nguồn cung cấp rau xanh từ đất liền. 


 

Tăng cường ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt của địa phương
 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo ngăn chặn việc khai thác hải sản bằng chất nổ, chất độc hại và vi phạm lãnh hải nước ngoài; Công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài đang được huyện Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và toàn diện.


 

Công đoàn huyện Phú Quý tăng cường công tác xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 

Điểm lại mục tiêu mà Đại hội IX Công đoàn huyện đề ra: “Đổi mới, sáng tạo hoạt động Công đoàn vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của địa phương, đất nước; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn huyện Phú Quý vững mạnh”


 

Hội đồng nhân dân huyện: Những kết quả đạt được sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 13/8/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và Chương trình hành động số 01-NQ/HU ngày 07/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa X) về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tại kỳ họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Hội đồng nhân dân huyện (viết tắt là HĐND huyện) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 27, ngày 23/12/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 - 2020.


 


Android APK