Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017.

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo HĐND - UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, các đoàn thể huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa (VIII), đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 xã.


GIỚI THIỆU

Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, được học tập, nghiên cứu, quán triệt, tiếp thu đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cho bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân càng nhận thức sâu sắc hơn về những gương sáng đạo đức của Bác Hồ kính yêu - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã đi xa nhưng đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo.

TIN HOẠT ĐỘNG

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017.

Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo HĐND - UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, các đoàn thể huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa (VIII), đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 xã.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 theo Kết luận số 113, 114-KL/HU, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy (khóa X).

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2018.

- Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường; bảo đảm giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2017.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂAndroid APK