Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, các đoàn thể huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa (VIII), đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 xã.


TIN HOẠT ĐỘNG

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, các đoàn thể huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa (VIII), đại diện lãnh đạo đảng ủy các xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 xã.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Tăng cường ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài đang là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết liệt của địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo ngăn chặn việc khai thác hải sản bằng chất nổ, chất độc hại và vi phạm lãnh hải nước ngoài; Công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài đang được huyện Phú Quý tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và toàn diện.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 7 năm 2017

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 theo Kết luận số 199 và 200-KL/HU, ngày 20/6/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đợt I - phong trào công tác thi đua yêu nước năm 2018; triển khai nhiệm vụ thi đua từ nay đến cuối năm 2018.

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Chỉ đạo tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài. Tăng cường lãnh đạo công tác trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh. 

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.                      

2. Nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ chuẩn bị đầu tư nâng cấp sân vườn Huyện ủy.                             

3. Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

GIẤY MỜI

Giấy mời Số 46-GM/HU

Thực hiện Giấy mời số 33-GM/TU, ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Ban Thường vụ Huyện ủy mời các đại biểu tham dự, như sau:Android APK