Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

Huyện đoàn Phú Quý tổng kết Chiến dịch tình nguyện hè năm 2018

Hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chiều ngày 10 tháng 9 năm 2018 Huyện đoàn Phú Quý tổ chức Lễ tổng kết “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” năm 2018.


GIỚI THIỆU

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm Ngày “Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019”

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TTg ngày 22/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện; sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm Ngày “Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019”, tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Lợi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Chủ trì Hội nghị đồng chí Tạ Minh Nhựt - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Kiên - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện, đại diện đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận các xã, Ban điều hành các thôn.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Nhìn lại 10 năm xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại huyện Phú Quý

Toàn huyện Phú Quý có 507,8 ha đất trồng cây lâu năm và cây ăn quả, giảm 38,8 ha so với năm 2008. Diện tích gieo trồng hàng năm luôn được duy trì với 850 ha, chủ yếu là cây ngắn ngày và rau xanh. Được sự hỗ trợ vốn phát triển sản xuất 1,66 tỷ đồng của Trung ương, nhân dân đã mạnh dạng mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng vùng trồng rau chuyên canh tập trung phục vụ nhu cầu tại chỗ, hạn chế vào nguồn cung cấp rau xanh từ đất liền. 

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 9 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII). Chỉ đạo khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện từ nay đến năm 2020 theo Kết luận số 202-KL/HU, ngày 15/8/2018 của Huyện ủy (khóa X).

- Lãnh đạo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. 

- Tăng cường lãnh đạo bảo đảm an ninh trật tự; ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản bằng chất nổ, chất độc hại, vi phạm lãnh hải nước ngoài; trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trên biển. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh phát sinh.

II- HỌP BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Công tác cán bộ.

2. Dự thảo Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (bổ sung, điều chỉnh lần thứ 3); các dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức - Nội vụ huyện, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện, Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện, Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

3. Về tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

* Lần thứ hai, công tác cán bộ.

* Lần thứ ba, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận; công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng còn lại năm 2018.

2. Tiếp tục cho ý kiến về tiến độ triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

3. Phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

* Lần thứ 20, công tác cán bộ.

* Lần thứ 21:

1. Công tác cán bộ

2. Thông qua các dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện các Kế hoạch của Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

IV- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

GIẤY MỜI

Giấy mời Số 46-GM/HU

Thực hiện Giấy mời số 33-GM/TU, ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Ban Thường vụ Huyện ủy mời các đại biểu tham dự, như sau:Android APK