Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | TIN MỚI NHẤT

PHÚ QUÝ: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Trên cơ sở Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 27/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" ; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 24/04/2018 nhằm tập trung thực hiện một số việc trong năm 2018 cụ thể như:


GIỚI THIỆU

Kinh tế - xã hội những tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

Năng lực tàu thuyền tăng 05 chiếc so với tháng trước. Sản lượng khai thác hải sản đạt 180 tấn. Sản lượng xuất lồng cá nuôi trong lồng bè được 05 tấn. Số lượt hành khách vận chuyển đạt hơn 10.500 lượt người, tăng 11,9% so với tháng trước. Tổng thu ngân sách lũy kế thu đạt 4,9 tỷ đồng, đạt 24,41% dự toán tỉnh giao, đạt 22,71% dự toán huyện giao.

TIN HOẠT ĐỘNG

PHÚ QUÝ: TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGÀY 25/10/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ĐẢNG (KHÓA XII)

Trên cơ sở Kế hoạch số 91-KH/TU, ngày 27/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" ; Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 24/04/2018 nhằm tập trung thực hiện một số việc trong năm 2018 cụ thể như:

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018 theo Kết luận số 113, 114-KL/HU, ngày 11/12/2017 của Huyện ủy (khóa X).

- Tập trung lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017; triển khai nhiệm vụ thi đua năm 2018.

- Chủ động công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển; phòng, chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường; bảo đảm giao thông vận tải biển tuyến Phú Quý - Phan Thiết; chuẩn bị tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

* Lần thứ nhất, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2017.

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

* Lần thứ hai, nghe báo cáo và cho ý kiến về:

- Công tác cán bộ; phát triển đảng viên mới và chuyển đảng viên chính thức.

III- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂAndroid APK