Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | LỊCH CÔNG TÁC
 
CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2018
 

CHƯƠNG TRÌNH công tác tháng 6 năm 2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 11/6/2018 - 15/6/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 11/6/2018 - 15/6/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 04/6/2018 - 08/6/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 04/6/2018 - 08/6/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 28/5/2018 - 01/6/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 28/5/2018 - 01/6/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 14/5/2018 - 19/5/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 14/5/2018 - 19/5/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 07/5/2018 - 11/5/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 07/5/2018 - 11/5/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 30/4/2018 - 04/5/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 30/4/2018 - 04/5/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 23/4/2018 - 27/4/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 23/4/2018 - 27/4/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 16/4/2018 - 20/4/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 16/4/2018 - 20/4/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 09/4/2018 - 13/4/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 09/4/2018 - 13/4/2018


 

Chương trình công tác tháng 4
 

Chương trình công tác tháng 4


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 02/4/2018 - 06/4/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 02/4/2018 - 06/4/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 26/3/2018 - 30/3/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 26/3/2018 - 30/3/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 12/3/2018 - 16/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung)
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 12/3/2018 - 16/3/2018 (điều chỉnh, bổ sung)


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 05/3/2018 - 09/3/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 05/3/2018 - 09/3/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 26/02/2018 - 02/3/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 26/02/2018 - 02/3/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 12/02/2018 - 23/02/2018 (Điều chỉnh)
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 12/02/2018 - 23/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 29/01/2018 - 02/02/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 29/01/2018 - 02/02/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 22/01/2018 - 26/01/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 22/01/2018 - 26/01/2018


 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 15/01/2018 - 19/01/2018
 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 15/01/2018 - 19/01/2018


 

1234

Android APK