Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 23/4/2018 - 27/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ từ ngày 23/4/2018 - 27/4/2018


GIỚI THIỆU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HÀM TÂN

Hàm Tân được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005. Là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí thuận lợi trong giao lưu, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích tự nhiên trên 70.000 ha, dân số trên 72.000 nhân khẩu, có 10 xã, thị trấn. Thị trấn Tân Nghĩa có dân số đông nhất, tập trung nhiều hoạt động văn hoá, kinh tế, trung tâm hành chính của huyện được đặt ở nơi đây.

TIN HOẠT ĐỘNG

Thăm các công trình kinh tế - xã hội huyện Hàm Tân

Nhân chào mừng kỷ niệm 43 năm giải phóng quê hương Hàm Tân (22/4/1975 – 22/4/2018), 43 năm giải phóng Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2018) và 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước. Sáng ngày 19/4/2018, sau lễ viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ, Huyện ủy Hàm Tân tổ chức đoàn đưa các đồng chí Nguyên là lãnh đạo huyện Hàm Tân qua các thời kỳ đi thăm các công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn huyện.

GIẤY MỜI HỌP

Mời dự làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri. 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

Thường trực Huyện uỷ có buổi làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4- Giao UBMTTQVN huyện phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Nghị quyết Chương trình hành động số 13-NQ/HU, ngày 24/04/2017 của Huyện ủy

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (BỔ SUNG)

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị    Android APK