Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2017
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

Lãnh đạo huyện Hàm Tân đến thăm Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Sáng ngày 17/11/2017, đồng chí Nguyễn Xuân Chánh, UVTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện đã đến chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.


GIỚI THIỆU

Mời họp Ban chỉ đạo công tác tôn giáo. 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 29/9/2017.

Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện (mở rộng) nghe đánh giá tình hình công tác tôn giáo 9 tháng; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;

- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy phụ trách công tác tôn giáo huyện;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo các xã, thị trấn.

2-Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 29/9/2017.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện uỷ.

TIN HOẠT ĐỘNG

Lãnh đạo huyện Hàm Tân đến thăm Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017). Sáng ngày 17/11/2017, đồng chí Nguyễn Xuân Chánh, UVTV- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cùng đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện đã đến chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

GIẤY MỜI HỌP

Mời dự làm việc về khai thác khoáng sản, ma túy. 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 23/11/2017.

Thường trực Huyện ủy có buổi làm việc với UBND huyện nghe báo cáo và cho ý kiến:

(1)- Tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện;

(2)- Tình hình, kết quả đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện;

- Đồng chí Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Đại diện lãnh đạo Chi cục Thuế huyện;

- Đồng chí Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6;

- Các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2432/QĐ-UBND, ngày 27/10/2017 của UBND huyện (nhờ đồng chí Trác Xuân Cường - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng đoàn mời giúp);

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã, thị trấn. (nhờ đồng chí Bí thư Đảng ủy mời giúp)

* Giao UBND huyện, Trưởng đoàn 2432, Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn chuẩn bị nội dung báo cáo theo Thông báo số 370-TB/HU, ngày 26/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nội dung (2) mời thêm:

- Đại diện Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Đại diện lãnh đạo Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Tân Thắng;

- Đại diện lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Đồng chí Đội trưởng Đội điều tra về Hình sự - Kinh tế - Ma túy và môi trường.

* Giao UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo gắn với thực hiện Thông báo kết luận số 371-TB/HU, ngày 26/10/2017 của Thường trực Huyện ủy.

2- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 23/11/2017.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

Kính mời các đồng chí dự hội nghị đúng thành phần và thời gian./-

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Nghị quyết Chương trình hành động số 13-NQ/HU, ngày 24/04/2017 của Huyện ủy

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (BỔ SUNG)

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị    Android APK