Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2018
HUYỆN UỶ TUY PHONG | TIN MỚI NHẤT

Tuy Phong: Đội Bình Thạnh đoạt chức vô địch giải đua thuyền trên biển ở Tuy Phong lần 4, năm 2018

Sáng ngày 17/11/2018, hàng ngàn người dân địa phương, du khách đã cổ vũ náo nhiệt cho giải đua thuyền truyền thống trên biển Đồi Dương (xã Bình Thạnh). Đây là năm thứ 4, huyện Tuy Phong tổ chức giải đua thuyền truyền thống cho các địa phương ven biển trong huyện.


GIỚI THIỆU

Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng, vẻ đẹp tiềm ẩn

Tuy Phong là một vùng đất thừa nắng và gió, tuy nhiên thiên nhiên cũng ban tặng cho Tuy Phong nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được Nhà nước công nhận Di tích văn hoá lịch sử cấp Quốc gia, kỷ lục Guinness Việt Nam như Cổ thạch tự, Bãi đá bảy màu, Gành Son, Đồi Dương, Linh Sơn Tự, Vùng sinh thái Tân Cung – Tà Hoàng… Để khám phá những danh lam thắng cảnh tại Tuy Phong; chúng tôi mời các bạn đến Tân Cung - Tà Hoàng của xã Phan Dũng, một vùng sinh thái hoang sơ với nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn.

LỊCH CÔNG TÁC

Chương trình công tác tháng 11/2018

I- NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 416-KL/HU ngày 17/10/2018 của Huyện ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; thực hiện Thông báo số 596-TB/HU ngày 31/10/2018 kết luận của Thường trực Huyện ủy giao ban cuối tháng 10/2018.

- Chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ô nhiễm môi trường khu vực Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

- Lãnh đạo chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 8- Hội đồng nhân dân huyện (khóa VIII).

II- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 1, nghe và cho ý kiến:

1- Đánh giá, xếp loại Đảng bộ xã Vĩnh Hảo năm 2018.

2- Các dự thảo Quy định, Quy chế về công tác cán bộ.

3- Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình và công tác tôn giáo năm 2018.

4- Kế hoạch xây dựng, quản lý và phát huy cốt cán đặc thù trên địa bàn huyện.

5- Công tác cán bộ.

6- Công tác đảng viên.

III- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến:

1- Đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị Phan Rí Cửa đến năm 2025.

2- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016- 2020 của huyện Tuy Phong.

IV- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 2, nghe và cho ý kiến về rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020- 2025.

V- HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY lần 4, nghe và cho ý kiến:

1- Định hướng công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2019.

2- Nội dung gợi ý kiểm điểm sâu các tập thể, cá nhân năm 2018.

3- Công tác cán bộ.

4- Công tác đảng viên.

VI- HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN lần thứ 34 thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình, kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.Android APK