Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | GIỚI THIỆU
 
Đức Linh: Hoàn thành đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024
 

     Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 03/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024; ngày 17/4/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/HU về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2019-2024.


 

Đức Linh: Ban hành kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2019 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân
 

     Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về triển khai Chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dânphát huy dân chủchăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; ngày 28/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.


 

Năm 2018, huyện Đức Linh thực hiện hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
 

     Năm 2018, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và nỗ lực của các ngành, các cấp trong huyện nên đã thực hiện hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.  


 

Huyện Đức Linh: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu được giao năm 2018
 

     Năm 2018, huyện Đức Linh được UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách 90 tỷ đồng; huyện đưa ra chỉ tiêu phấn đấu là 95 tỷ đồng.


 

Đức Linh: Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng
 

     Xác định việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một nhiệm vụ quan trọng để đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống; thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được cấp ủy các cấp trong huyện quan tâm, chỉ đạo sâu sát theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. 


 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam ở huyện Đức Linh
 

     Ban Chấp hành lâm thời Hội người mù huyện Đức Linh được thành lập vào ngày 14/10/2004. Đến năm 2011, Hội người mù huyện chính thức Đại hội nhiệm kỳ I (2011 - 2015). Từ ngày thành lập đến nay, Hội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tàn nhưng không phế”, hầu hết người mù trong huyện đã có ý chí, nghị lực, quyết tâm vươn lên và luôn tin tưởng vào bản thân mình, họ có nguyện vọng được làm việc và sống bình đẳng như mọi người khác trong xã hội và mong muốn cống hiến cho sự phát triển chung của địa phương. 


 

Đức Linh: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới
 

     Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong những năm qua, huyện Đức Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. 


 

Đức Linh: Văn phòng Huyện ủy thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ
 

     Trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy Đức Linh đã tập trung thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ góp phần đảm bảo thông tin, quản lý chặt chẽ tài liệu phục vụ công tác soạn thảo, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.


 

Đức Linh: Công bố quyết định thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện và Ban Tổ chức - Nội vụ huyện.
 

     Sáng ngày 10/01/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh tổ chức công bố quyết định về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện và Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Đức Linh.


 

Đức Linh quan tâm thực hiện đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân
 

     Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là một hình thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã ban hành kế hoạch tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân thị trấn Đức Tài; đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện tổ chức thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với nhân dân.


 

Đức Linh: Một số kết quả bước đầu qua một năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
 

     Trong những năm qua, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện nhìn chung còn cồng kềnh, hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức còn chồng chéo, trùng lắp. Phân công, phân cấp, phân quyền chưa đồng bộ, hợp lý; cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập; số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước lớn, nhất là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; số lượng lãnh đạo cấp phó trong các cơ quan, đơn vị còn nhiều... Do đó, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; khắc phục những hạn chế tồn tại lâu nay về vấn đề tổ chức bộ máy, cán bộ. 


 

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Đức Linh làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân
 

     Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Đức Linh đã làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam; hỗ trợ hội viên và nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, bệnh tật vươn lên trong cuộc sống. 


 

Huyện Đức Linh thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững
 

     Những năm qua, mặc dù trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng huyện Đức Linh vẫn luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo; thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách hướng tới người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số... nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tiến tới giảm nghèo và giảm nghèo bền vững.  


 

Đức Linh: tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”
 

     Phát huy truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc; hàng năm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh cùng với các tổ chức thành viên của mình đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, được các ngành, các cấp, cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân tích cực tham gia. Trong đó, tập trung nhất là vận động Quỹ “Vì người nghèo” để sử dụng trong việc xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo có nhu cầu về nhà ở, giúp đỡ hộ cận nghèo mua Bảo hiểm y tế. 


 

Kết quả công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018 tại huyện Đức Linh
 

     Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, trong năm 2018 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và công tác phối hợp chặt chẽ của các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, cấp ủy cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nhờ vậy công tác giáo dục lý luận chính trị huyện Đức Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.


 

Đức linh - Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa IV, năm 2018
 

     Sáng ngày 21/12/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa IV/2018, đây là lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cuối cùng trong năm 2018 và dành cho học sinh 03 trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.


 

Đức Linh đẩy mạnh kêu gọi đầu tư lĩnh vực xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
 

     Trong điều kiện sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn gặp khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tăng, nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, nhưng trong năm 2018, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện đã từng bước tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất đạt mức tăng trưởng khá.


 

Đức Linh hoàn thành rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2018
 

     Theo báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện, đến nay đã có 13/13 xã, thị trấn tiến hành xong việc điều tra, rà soát, lập hồ sơ các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trên địa bàn; trong đó, phân tích rõ nguyên nhân thoát nghèo, nghèo mới, thoát cận nghèo, cận nghèo mới.


 

Đức Linh: huy động nhân dân đóng góp hơn 5,6 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới
 

     Trong năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện cũng đã huy động nhân dân đóng góp được 5.613 triệu và hiến trên 04 hecta đất để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.


 

Đức Linh: thực hiện hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
 

     Năm 2018, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và nỗ lực của các ngành, các cấp trong huyện nên đã thực hiện hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó có nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.  


 

12345678910...

Android APK