Hôm nay, ngày 24 tháng 10 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Đức Linh - Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2018

     Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018, sáng ngày 16/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2018. Dự lễ khai giảng có đồng chí Mai Thương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và hơn 70 đồng chí học viên của 17 tổ chức cơ sở đảng trong huyện.


GIỚI THIỆU

Đức Linh - Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2018

     Thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018, sáng ngày 16/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III năm 2018. Dự lễ khai giảng có đồng chí Mai Thương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và hơn 70 đồng chí học viên của 17 tổ chức cơ sở đảng trong huyện.

TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh - Kết quả phát triển đảng viên mới 9 tháng đầu năm 2018

     Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảm bảo tính kế thừa của Đảng. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra kế hoạch phát triển 160 đồng chí trong năm 2018, đồng thời chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh công tác triển đảng viên mới.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK