Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2017
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Đức Linh – mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2017

      Sang ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2017.


GIỚI THIỆU

Đức Linh – mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2017

      Sang ngày 21 tháng 11 năm 2017, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2017.

TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Đức Tín

     Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2017). Sáng ngày 12/11/2017, thôn 5 xã Nam Chính long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tổng kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Android APK