Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

ĐỨC LINH- MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC 2018

     Ngày 01/8/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc Phòng - An ninh huyện tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng - An ninh cho 280 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện


TIN HOẠT ĐỘNG

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên

      Thực hiện Kế hoạch số 118-KH/HU, ngày 3/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); ngày 26/7/2018 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 cho 132 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể, Tòa án, Viện Kiểm sát, Kho bạc, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thi hành án và Chi bộ văn phòng đăng ký đất đai.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK