Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Những kết quả hoạt động nổi bật của Hội người cao tuổi huyện Đức Linh năm 2018

     Huyện Đức Linh có 11.693 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 16,86% dân số; tuy tuổi cao nhưng các cụ vẫn hăng hái tham gia công tác ở địa bàn dân cư và tích cực tham gia lao động sản xuất; các phong trào ở địa phương luôn được các cụ phát huy tốt, xứng đáng là cây cao, bóng cả ở cơ sở.


TIN HOẠT ĐỘNG

ĐỨC LINH MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “VẤN ĐỀ TÔN GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO” NĂM 2018

     Sáng ngày 14/11/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo” năm 2018. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và gần 100 đồng chí học viên là cán bộ, đảng viên của 23 chi, đảng bộ trong toàn huyện.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK