Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Đức Linh: Hội người cao tuổi luôn phát huy tuổi cao gương sáng

     Huyện Đức Linh có 12.142 người cao tuổi, tuy tuổi cao nhưng các cụ vẫn hăng hái tham gia công tác ở địa bàn dân cư và tích cực tham gia lao động sản xuất, cụ thể: có 3.317 cụ trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, trong đó có 219 cụ đạt danh hiệu người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp (cấp tỉnh 11 cụ, cấp huyện 31 cụ, cấp xã 177 cụ). 


GIỚI THIỆU

Đức Linh: Hội người cao tuổi luôn phát huy tuổi cao gương sáng

     Huyện Đức Linh có 12.142 người cao tuổi, tuy tuổi cao nhưng các cụ vẫn hăng hái tham gia công tác ở địa bàn dân cư và tích cực tham gia lao động sản xuất, cụ thể: có 3.317 cụ trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh, trong đó có 219 cụ đạt danh hiệu người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi 3 cấp (cấp tỉnh 11 cụ, cấp huyện 31 cụ, cấp xã 177 cụ). 

TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh - Kết quả chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã

     Qua gần một năm thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi, hoán chuyển công chức tài chính - kế toán, tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng - nông nghiệp - môi trường cấp xã giai đoạn 2016-2021, đến nay đã chuyển đổi 06 trường hợp gồm chức danh tư pháp - hộ tịch và địa chính - xây dựng của 04 xã: Đông Hà, Trà Tân, Đức Hạnh và Đức Tín.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK