Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU
 
Nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định tội phạm về bảo hiễm xã hội, bảo hiễm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Luật hình sự năm 2015
 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định tội phạm về bảo hiễm xã hội, bảo hiễm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bộ Luật hình sự năm 2015


 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
 

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc


 

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
 

Đề cương tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai


 

CHUYÊN ĐỀ 2018: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
 

CHUYÊN ĐỀ 2018: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN


 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN - 1968
 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG  VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN - 1968


 

Bắc Bình: Bài viết “Gương người tốt, việc tốt” trong việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
 

ÁNH SÁNG DẪN ĐƯỜNG
 


Android APK