Hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình: BÍ THƯ HUYỆN ỦY DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2018

        Sáng ngày 12/11/2018, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thái An - xã Hồng Thái. Cùng tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xã, chi bộ, ban điều hành thôn cùng đại diện các hộ gia đình trong thôn Thái An.


TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: BÍ THƯ HUYỆN ỦY DỰ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2018

        Sáng ngày 12/11/2018, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thái An - xã Hồng Thái. Cùng tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể xã, chi bộ, ban điều hành thôn cùng đại diện các hộ gia đình trong thôn Thái An.Android APK