Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình: Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cụ thể về hoạt động Tết

        Ngày 15/01/2019, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì nghe UBND huyện và các ngành báo cáo cụ thể về hoạt động Tết; tham dự có đồng chí Trần Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Mặt trận, đoàn thể huyện.


TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình: Tăng cường triển khai các nhiệm vụ cụ thể về hoạt động Tết

        Ngày 15/01/2019, đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì nghe UBND huyện và các ngành báo cáo cụ thể về hoạt động Tết; tham dự có đồng chí Trần Thanh Toàn - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các cơ quan, ban, ngành có liên quan, Mặt trận, đoàn thể huyện.Android APK