Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2017
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Bình tổ chức “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017

Xác định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Bình tổ chức “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trong lực lượng vũ trang với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Về tham dự có Thượng tá Bùi Huy Cường – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tư pháp, Huyện đoàn, Phòng văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 18 xã – thị trấn.


GIỚI THIỆU

BẮC BÌNH NỖ LỰC KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC GIỮA CHỪNG

Hiện nay tình trạng học sinh bỏ học giữ chừng là vấn đề giáo dục được các cấp, các ngành quan tâm và tìm nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng này. Trong những năm qua, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình không ngừng nổ lực để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, bước đầu đạt được kết quả tích cực. 

TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Bình tổ chức “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017

Xác định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Bình tổ chức “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trong lực lượng vũ trang với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Về tham dự có Thượng tá Bùi Huy Cường – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Tư pháp, Huyện đoàn, Phòng văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 18 xã – thị trấn.Android APK