Hôm nay, ngày 27 tháng 4 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình: PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TỔ CHỨC SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Sáng ngày 24/4/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


GIỚI THIỆU

Bắc Bình: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng

Ngày 28/3/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Huỳnh Thái Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy Bắc Bình về nội dung tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng học tập và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Về thành phần của huyện có đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện; Bí thư đảng bộ các xã, thị trấn Chợ Lầu, Lương Sơn, Phan Thanh, Hồng Thái, Phan Rí Thành, Hải Ninh; Bí thư các đảng bộ: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận, khối các cơ quan chính quyền, trường THPT Bắc Bình,  trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.Android APK